צוות המשרד לשירותכם תמיד 

רביד ישורון

עוזרת מנכ"ל 

 

אלירן טרבלסי

מנכ"ל

ראובן אהרון

יועץ מכירות בכיר